Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

15. 01. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - december 2015

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 239 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 445 Kb)

Projekt

15. 01. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2015

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 225 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 445 Kb)

Projekt

15. 12. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - november 2015

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 266 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 382 Kb)

Projekt

15. 12. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2015

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 177 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 382 Kb)

Projekt

12. 11. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - október 2015

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 209 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 384 Kb)

Projekt

12. 11. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2015

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 188 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 384 Kb)

Projekt

21. 10. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - september 2015

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 212 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 389 Kb)

Projekt

21. 10. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2015

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 194 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 389 Kb)

Projekt

14. 09. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - júl a august 2015

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 281 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 446 Kb)

Projekt

14. 09. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl a august 2015

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 226 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 446 Kb)

Projekt

08. 07. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - jún2015

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 244 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 426 Kb)

Projekt

08. 07. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2015

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 203 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 426 Kb)

Rešerš (časť B)

26. 06. 2015

Rešerš (časť B) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie základného práva na súdnu inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu -
rok 2008, rok 2009, rok 2010, rok 2011 rok 2012 rok 2013 a rok 2014

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 773 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 270 Kb)

Rešerš (časť A)

18. 06. 2015

Rešerš (časť A) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - rok 2009, rok 2010, rok 2011, rok 2012, rok 2013 a rok 2014

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 1.6 Mb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 272 Kb)

Projekt

16. 06. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - máj 2015

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 279 Kb)

Projekt

16. 06. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2015

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 188 Kb)

Projekt

14. 05. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - apríl 2015

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 275 Kb) Tlačová správa č. 8 (PDF, 418 Kb)

Projekt

14. 05. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2015

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 243 Kb) Tlačová správa č. 7 (PDF, 418 Kb)

Projekt

14. 04. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - marec 2015

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 302 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 458 Kb)

Projekt

14. 04. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2015

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 219 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 458 Kb)

Projekt

16. 03. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - február 2015

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 267 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 400 Kb)

Projekt

16. 03. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2015

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 195 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 400 Kb)

Projekt

16. 03. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január 2015

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 242 Kb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 395 Kb)

Projekt

16. 03. 2015

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2015

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 212 Kb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 395 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023