Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

30. 12. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - december 2016

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 282 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 487 Kb)

Projekt

30. 12. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2016

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 295 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 487 Kb)

Projekt

20. 12. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - november 2016

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 314 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 580 Kb)

Projekt

20. 12. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2016

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 290 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 580 Kb)

Projekt

21. 11. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - október 2016

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 304 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 566 Kb)

Projekt

21. 11. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2016

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 278 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 566 Kb)

Projekt

19. 10. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - september 2016

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 314 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 556 Kb)

Projekt

19. 10. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2016

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 266 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 556 Kb)

Projekt

05. 10. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - júl a august 2016

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 403 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 600 Kb)

Projekt

05. 10. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl a august 2016

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 293 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 600 Kb)

Projekt

15. 07. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - jún 2016

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 409 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 624 Kb)

Projekt

15. 07. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2016

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 311 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 624 Kb)

Rešerš (časť B)

15. 06. 2016

Rešerš (časť B) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - roky 2008 - 2015

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 909 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 399 Kb)

Projekt

13. 06. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - máj 2016

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 300 Kb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 559 Kb)

Projekt

13. 06. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2016

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 284 Kb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 559 Kb)

Rešerš (časť A)

10. 06. 2016

Rešerš (časť A) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - roky 2009 - 2015

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 1.7 Mb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 405 Kb)

Projekt

10. 05. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - apríl 2016

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 388 Kb) Tlačová správa č. 8 (PDF, 564 Kb)

Projekt

10. 05. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2016

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 267 Kb) Tlačová správa č. 7 (PDF, 564 Kb)

Projekt

18. 04. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - marec 2016

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 308 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 589 Kb)

Projekt

18. 04. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2016

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 304 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 589 Kb)

Projekt

07. 03. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - február 2016

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 277 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 460 Kb)

Projekt

07. 03. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2016

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 239 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 460 Kb)

Projekt

08. 02. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január 2016

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 255 Kb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 394 Kb)

Projekt

08. 02. 2016

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2016

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 199 Kb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 394 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023