Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

11. 01. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2017

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 258 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 491 Kb)

Projekt

11. 01. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – december 2017

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 261 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 491 Kb)

Projekt

12. 12. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2017

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 353 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 511 Kb)

Projekt

12. 12. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – november 2017

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 278 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 511 Kb)

Projekt

09. 11. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2017

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 250 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 481 Kb)

Projekt

09. 11. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – október 2017

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 258 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 481 Kb)

Projekt

24. 10. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – september 2017

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 232 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 472 Kb)

Projekt

24. 10. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – september 2017

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 260 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 472 Kb)

Projekt

28. 09. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – júl a august 2017

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 272 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 613 Kb)

Projekt

28. 09. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd – júl a august 2017

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 364 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 613 Kb)

Projekt

03. 07. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – jún 2017

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 222 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 472 Kb)

Projekt

03. 07. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2017

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 276 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 472 Kb)

Rešerš (časť B)

14. 06. 2017

Rešerš (časť B) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - roky 2008 - 2016

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 790 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 529 Kb)

Projekt

09. 06. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - máj 2017

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 220 Kb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 534 Kb)

Projekt

09. 06. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2017

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 339 Kb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 534 Kb)

Rešerš ( časť A )

30. 05. 2017

Rešerš (časť A) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - roky 2009 - 2016

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 2.5 Mb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 832 Kb)

Projekt

23. 05. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - apríl 2017

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 242 Kb) Tlačová správa č. 8 (PDF, 500 Kb)

Projekt

23. 05. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2017

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 284 Kb) Tlačová správa č. 7 (PDF, 500 Kb)

Projekt

24. 04. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - marec 2017

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 245 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 525 Kb)

Projekt

24. 04. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2017

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 306 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 525 Kb)

Projekt

09. 03. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - február 2017

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 270 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 525 Kb)

Projekt

09. 03. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2017

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 282 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 525 Kb)

Projekt

03. 02. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január 2017

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 259 Kb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 481 Kb)

Projekt

03. 02. 2017

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2017

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 248 Kb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 481 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023