Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

15. 01. 2019

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - december 2018

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 237 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 381 Kb)

Projekt

15. 01. 2019

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2018

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 298 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 381 Kb)

Projekt

21. 12. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - november 2018

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 299 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 502 Kb)

Projekt

21. 12. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2018

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 247 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 502 Kb)

Projekt

12. 12. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - október 2018

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 243 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 395 Kb)

Projekt

12. 12. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2018

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 252 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 395 Kb)

Projekt

31. 10. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - september 2018

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 284 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 441 Kb)

Projekt

31. 10. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2018

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 272 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 441 Kb)

Projekt

11. 09. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - júl, august 2018

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 278 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 451 Kb)

Projekt

11. 09. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl, august 2018

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 221 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 451 Kb)

Projekt

09. 07. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - jún 2018

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 221 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 450 Kb)

Projekt

09. 07. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2018

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 271 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 450 Kb)

Projekt

21. 06. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - máj 2018

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 292 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 533 Kb)

Projekt

21. 06. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2018

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 940 Kb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 533 Kb)

Rešerš (časť B)

31. 05. 2018

Rešerš (časť B) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - roky 2008 - 2017

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 2.6 Mb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 940 Kb)

Rešerš (časť A)

31. 05. 2018

Rešerš (časť A) zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu SR, ktorými vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a porušenie práva na prejednanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podľa metodiky Projektu Ústavného súdu SR - roky 2009 - 2017

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 239 Kb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 2.6 Mb)

Projekt

21. 05. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - apríl 2018

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 275 Kb) Tlačová správa č. 8 (PDF, 486 Kb)

Projekt

21. 05. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2018

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 329 Kb) Tlačová správa č. 7 (PDF, 486 Kb)

Projekt

12. 04. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - marec 2018

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 289 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 496 Kb)

Projekt

12. 04. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2018

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 210 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 496 Kb)

Projekt

20. 03. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - február 2018

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 247 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 435 Kb)

Projekt

20. 03. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2018

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 242 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 435 Kb)

Projekt

21. 02. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január 2018

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 242 Kb) Tlačová správa č. 2 (PDF, 428 Kb)

Projekt

21. 02. 2018

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2018

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 277 Kb) Tlačová správa č. 1 (PDF, 428 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023