Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

22. 03. 2019

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - január - február 2019

Prehľad rozhodnutí č.2 (PDF, 279 Kb) Tlačová správa (PDF, 466 Kb)

Projekt

22. 03. 2019

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január - február 2019

Prehľad rozhodnutí č.1 (PDF, 290 Kb) Tlačová správa (PDF, 466 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023