Projekt Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dokumenty k projektu

Projekt

23. 12. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – december 2011

Prehľad rozhodnutí č. 28 (PDF, 325 Kb) Tlačová správa č. 28 (PDF, 333 Kb)

Projekt

23. 12. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republikyo porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - december 2011

Prehľad rozhodnutí č. 27 (PDF, 353 Kb) Tlačová správa č. 27 (PDF, 361 Kb)

Projekt

05. 12. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – november 2011

Prehľad rozhodnutí č. 26 (PDF, 226 Kb) Tlačová správa č. 26 (PDF, 278 Kb)

Projekt

05. 12. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - november 2011

Prehľad rozhodnutí č. 25 (PDF, 309 Kb) Tlačová správa č. 25 (PDF, 317 Kb)

Projekt

09. 11. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – október 2011

Prehľad rozhodnutí č. 24 (PDF, 208 Kb) Tlačová správa č. 24 (PDF, 215 Kb)

Projekt

09. 11. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - október 2011

Prehľad rozhodnutí č. 23 (PDF, 218 Kb) Tlačová správa č. 23 (PDF, 226 Kb)

Projekt

07. 10. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – september 2011

Prehľad rozhodnutí č. 22 (PDF, 144 Kb) Tlačová správa č. 22 (PDF, 152 Kb)

Projekt

07. 10. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - september 2011

Prehľad rozhodnutí č. 21 (PDF, 150 Kb) Tlačová správa č. 21 (PDF, 159 Kb)

Projekt

12. 09. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – august 2011

Prehľad rozhodnutí č. 20 (PDF, 120 Kb) Tlačová správa č. 20 (PDF, 138 Kb)

Projekt

12. 09. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - august 2011

Prehľad rozhodnutí č. 19 (PDF, 169 Kb) Tlačová správa č. 19 (PDF, 185 Kb)

Rešerš (časť B)

26. 08. 2011

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecých súdov a vrátení veci na ďalšie konanie, podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky - časť B

Prehľad rozhodnutí č. 18 (PDF, 281 Kb) Tlačová správa č. 18 (PDF, 293 Kb)

Rešerš (časť A)

26. 08. 2011

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky - časť A

Prehľad rozhodnutí č. 17 (PDF, 306 Kb) Tlačová správa č. 17 (PDF, 315 Kb)

Projekt

10. 08. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru a ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd - júl 2011

Prehľad rozhodnutí č. 16 (PDF, 130 Kb) Tlačová správa č. 16 (PDF, 138 Kb)

Projekt

10. 08. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - júl 2011

Prehľad rozhodnutí č. 15 (PDF, 158 Kb) Tlačová správa č. 15 (PDF, 173 Kb)

Projekt

13. 07. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa č. 36 Listiny základných práv a slobôd - jún 2011

Prehľad rozhodnutí č. 14 (PDF, 241 Kb) Tlačová správa č. 14 (PDF, 256 Kb)

Projekt

13. 07. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - jún 2011

Prehľad rozhodnutí č. 13 (PDF, 217 Kb) Tlačová správa č. 13 (PDF, 232 Kb)

Projekt

08. 06. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – máj 2011

Prehľad rozhodnutí č. 12 (PDF, 214 Kb) Tlačová správa č. 12 (PDF, 229 Kb)

Projekt

08. 06. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - máj 2011

Prehľad rozhodnutí č. 11 (PDF, 226 Kb) Tlačová správa č. 11 (PDF, 240 Kb)

Projekt

05. 05. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorých rozhodol o zrušení napadnutého rozhodnutia všeobecných súdov a vrátil vec na ďalšie konanie - apríl 2011

Prehľad rozhodnutí č. 10 (PDF, 262 Kb) Tlačová správa č. 10 (PDF, 229 Kb)

Projekt

05. 05. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie záležitosti v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - apríl 2011

Prehľad rozhodnutí č. 9 (PDF, 226 Kb) Tlačová správa č. 9 (PDF, 240 Kb)

Projekt

08. 04. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - marec 2011

Prehľad rozhodnutí č. 8 (PDF, 224 Kb) Tlačová správa č. 8 (PDF, 237 Kb)

Projekt

08. 04. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd – marec 2011

Prehľad rozhodnutí č. 7 (PDF, 247 Kb) Tlačová správa č. 7 (PDF, 215 Kb)

Rešerš

31. 03. 2011

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými rozhodol o zrušení rozhodnutia všeobecných súdov a vrátení veci na ďalšie konanie podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prehľad rozhodnutí č. 6 (PDF, 342 Kb) Tlačová správa č. 6 (PDF, 313 Kb)

Rešerš

31. 03. 2011

Rešerš zhodnotenia účinnosti a efektívnosti výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorými vyslovil porušenie práva sťažovateľov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov s príkazom všeobecným súdom, aby vo veci konali podľa metodiky Projektu Ústavného súdu Slovenskej republiky

Prehľad rozhodnutí č. 5 (PDF, 304 Kb) Tlačová správa č. 5 (PDF, 776 Kb)

Projekt

18. 03. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorých rozhodol o zrušení napadnutého rozhodnutia všeobecných súdov a vrátil vec na ďalšie konanie – február 2011

Prehľad rozhodnutí č. 4 (PDF, 245 Kb) Tlačová správa č. 4 (PDF, 211 Kb)

Projekt

18. 03. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - február 2011

Prehľad rozhodnutí č. 3 (PDF, 215 Kb) Tlačová správa č. 3 (PDF, 230 Kb)

Projekt

15. 02. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorých rozhodol o zrušení napadnutého rozhodnutia všeobecných súdov a vrátil vec na ďalšie konanie – január 2011

Prehľad rozhodnutí č. 2 (PDF, 242 Kb)

Projekt

15. 02. 2011

Prehľad rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky o porušení základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prerokovanie vecí v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd - január 2011

Prehľad rozhodnutí č. 1 (PDF, 208 Kb)

Dátum vytvorenia: 29.6.2023 Dátum aktualizácie: 22.11.2023