Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

EDUARD BÁRÁNY

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 2000 do 21. januára 2007

Fotografia EDUARD BÁRÁNY

*1955

V roku 1979 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a nastúpil na Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde pôsobil do roku 1998 postupne ako interný vedecký ašpirant, vedecký pracovník a vedúci oddelenia teórie štátu a práva. Doktorát práv získal v roku 1981 na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe a vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied na Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied v roku 1984. V roku 2001 získal na Univerzite Karlovej v Prahe vedeckú hodnosť doktora právnych vied. Počas rokov 1990 – 1994 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Stranu demokratickej ľavice. V roku 1994 bol členom kolégia ministra obrany. Po návrate na pôvodné pracovisko bol zástupcom riaditeľky a následne riaditeľom Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Bol členom vedeckých kolégií Slovenskej akadémie vied, ako aj bývalej Československej akadémie vied a vedeckých rád právnických fakúlt, viceprezident medzinárodnej asociácie EUROPE 2000 − komisie pre obhajobu kandidátskych a doktorských dizertačných prác.

Publikoval dve monografie − Štát a spoločnosť (1989), Moc a právo (1997) a desiatky vedeckých štúdií a článkov. Pravidelne vystupuje na vedeckých konferenciách.

Jazykové znalosti: anglický, ruský a nemecký jazyk.

Podpredsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal 22. januára 2000.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023