Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Ján Auxt

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 4. júla 2002 do 4. júla 2014

Fotografia JUDr. Ján Auxt

*1960

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1983. Po jeho absolvovaní pôsobil ako podnikový právnik v Stavebnom bytovom družstve v Brezne. V roku 1986 bol ustanovený do funkcie prokurátora Okresnej prokuratúry v Banskej Bystrici. V máji 1995 bol Národnou radou Slovenskej republiky zvolený za sudcu a po zložení sľubu bol pridelený na Okresný súd Banská Bystrica. V rokoch 1997 – 1998 bol predsedom Okresného súdu Brezno, neskôr sudcom Okresného súdu Banská Bystrica, kde pôsobil až do vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 4. júla 2002.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023