JÁN  DRGONEC

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky
v období od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

 

Fotografia

Narodený 20. apríla 1952. Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Po skončení štúdia roku 1976 nastúpil do Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako interný vedecký ašpirant. V Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied pôsobil až do vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, naposledy ako vedúci vedecký pracovník a vedúci oddelenia občianskeho a obchodného práva. 

Je autorom vedeckých monografií Vedecko-technický rozvoj, právo a národné hospodárstvo (1991); Právne kultúry Ázie a Afriky (1991); Štát a právo v službách životného prostredia (1993). V spoluautorstve napísal monografie Moderná medicína a právo (1982; 1988) a Súdne rozhodovanie medicínskoprávnych sporov (1992). Zverejnil aj 80 článkov v odborných právnických časopisoch vydávaných na Slovensku, v Bophutatswane, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a USA. 

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993.

Poznámka: Životopis  aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 30. 12. 2015