Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JÁN DRGONEC

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Fotografia JÁN DRGONEC

*1952

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského. Po skončení štúdia roku 1976 nastúpil do Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied ako interný vedecký ašpirant. V Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied pôsobil až do vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, naposledy ako vedúci vedecký pracovník a vedúci oddelenia občianskeho a obchodného práva.

Je autorom vedeckých monografií Vedecko-technický rozvoj, právo a národné hospodárstvo (1991); Právne kultúry Ázie a Afriky (1991); Štát a právo v službách životného prostredia (1993). V spoluautorstve napísal monografie Moderná medicína a právo (1982; 1988) a Súdne rozhodovanie medicínskoprávnych sporov (1992). Zverejnil aj 80 článkov v odborných právnických časopisoch vydávaných na Slovensku, v Bophutatswane, Francúzsku, Holandsku, Maďarsku, Nemecku, Švajčiarsku, Veľkej Británii a USA.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023