Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JÁN KLUČKA

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 21. januára 1993 do 30. apríla 2004

Fotografia JÁN KLUČKA

*1951

Pôvodne vysokoškolský učiteľ na Katedre medzinárodného práva a politiky Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Pôsobí ako slovenský zástupca v Európskej komisii pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia), ako člen Viedenského centra pre predchádzanie medzinárodným konfliktom a ako člen národnej slovenskej skupiny pri stálom arbitrážnom dvore v Haagu.

Základná vedecká a pedagogická orientácia je zameraná na medzinárodné právo verejné s osobitným zreteľom na medzinárodnoprávnu ochranu ľudských práv, medzinárodné právo kozmické a letecké, ako i na medzinárodnoprávnu ochranu životného prostredia. V uvedených oblastiach publikoval viaceré odborné články a štúdie v domácej i zahraničnej odbornej tlači.

Jazykové znalosti: anglický, francúzsky a ruský jazyk.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993.

Sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal opätovne 22. januára 2000.

V máji 2004 sa stal sudcom zastupujúcim Slovenskú republiku na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023