Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Ján Luby

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 4. júla 2002 do 4. júla 2014

Fotografia JUDr. Ján Luby

*1951

Študoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po jej absolvovaní v roku 1978 pracoval ako právnik v podnikovej sfére. V roku 1980 zložil rigorózne skúšky na Univerzite Komenského v Bratislave a bol mu udelený titul doktor práv. Ako podnikový právnik pôsobil do roku 1990. Po zložení advokátskych skúšok v roku 1991 začal vykonávať advokátsku prax v Košiciach so zameraním najmä na obchodné a občianske právo.

V roku 1993 popri advokátskej činnosti začal pracovať ako externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky. Túto funkciu vykonával až do vymenovania za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal 4. júla 2002.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023