Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JÁN MAZÁK

Sudca a predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 2000 do 30. septembra 2006

Fotografia JÁN MAZÁK

*1954

Sudca z povolania Krajského súdu v Košiciach (1980). Námestník predsedu súdu pre trestný úsek (1983), potom námestník predsedu súdu pre občianskoprávny úsek (1987). Predseda mestského súdu (1990).

Poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky (1993 − 1998). V tom istom období taktiež advokát.

Štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a podpredseda Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky (1998 − 2000).

Je vo funkcii profesora občianskeho a európskeho práva. Riaditeľ Ústavu európskeho práva na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2005).

Od decembra 2004 člen Európskej komisie pre demokraciu prostredníctvom práva (Benátska komisia). Člen Európskej spoločnosti verejného práva.

Predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal 22. januára 2000.

V októbri 2006 sa stal generálnym advokátom na Európskom súdnom dvore v Luxemburgu.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023