Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JURAJ BABJAK

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 20. januára 2000 do 21. januára 2007

Fotografia JURAJ BABJAK

*1953

Po ukončení Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1977 pôsobil v súdnictve najskôr ako justičný čakateľ a od júla 1980 ako sudca na Krajskom súde v Banskej Bystrici, kde v poslednom roku vykonával funkciu podpredsedu pre veci trestné.

Jeho zameraním je trestné právo a osobitne trestný proces, ako aj oblasť základných ľudských práv a slobôd. Bol členom viacerých legislatívnych a rekodifikačných komisií pre trestné právo, publikoval v právnických časopisoch, ako lektor vzdelával sudcov a absolvoval aj viaceré krátkodobé zahraničné stáže (Holandsko, Kanada, Francúzsko, Estónsko, Bulharsko).

Jazykové znalosti: anglický jazyk.

Sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal 22. januára 2000.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023