Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Juraj Horváth

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 4. júla 2002 do 4. júla 2014

Fotografia JUDr. Juraj Horváth

*1947

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave začal pracovať ako podnikový právnik v Poľnohospodárskom družstve Zemianska Olča, následne v Poľnohospodárskom družstve Vrbová nad Váhom a Poľnohospodárskom družstve Marcelová. Podieľal sa na transformačnom procese ďalších poľnohospodárskych družstiev v okrese Komárno, napr. Kameničná, Čičov, Tôň, Veľké Kosihy, Klížska Nemá. Od roku 1993 do roku 1999 pôsobil ako komerčný právnik v Komárne so zameraním na správne právo, obchodné právo a pozemkové právo. Podieľal sa na uplatňovaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. Po absolvovaní advokátskych skúšok v roku 1999 pôsobil až do roku 2002 ako advokát s hlavným zameraním na správne právo, obchodné právo, pozemkové právo a trestné právo.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 4. júla 2002.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023