Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Lajos Mészáros

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 2000 do 16. februára 2019

Fotografia JUDr. Lajos Mészáros

*1955

Po ukončení vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1978 sa stal advokátskym koncipientom v Senici nad Myjavou. Od roku 1981 vykonával advokátsku prax. Od roku 1990 bol členom Slovenskej advokátskej komory a bol zvolený za člena kárnej komisie pri Slovenskej advokátskej komore v Bratislave.

V roku 1992 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR a pracoval v ústavnoprávnom výbore. V roku 1998 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Stal sa podpredsedom ústavnoprávneho výboru a členom mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Bol členom parlamentnej komisie na revíziu Ústavy Slovenskej republiky, ktorá pripravovala tzv. veľkú novelu Ústavy Slovenskej republiky.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 22. januára 2000.

Opätovne bol za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky vymenovaný 16. februára 2007.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023