Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 2000 do 16. februára 2019

Fotografia JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc.

*1953

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1977 pracovala na Ministerstve práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, kde prešla funkciami od referentky až po námestníčku ministra (február 1990 – január 1992). V období marec 1994 – december 1994 bola štátnou tajomníčkou ministerstva. Zaoberala sa predovšetkým legislatívou, vypracúvaním návrhov právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia a rozhodovacou činnosťou.

Od februára 1995 pracovala v Ústave štátu a práva Slovenskej akadémie vied, kde zastávala funkciu zástupkyne riaditeľa ústavu. Venovala sa predovšetkým sociálnym právam, osobitne právu sociálneho zabezpečenia, teoretickým otázkam tvorby práva a otázkam právnej ochrany rodiny. Od augusta 1999 pracovala v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky vo funkcii riaditeľky legislatívneho odboru.

Do vymenovania za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola od roku 1990 s menšími prestávkami členkou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a jej dvoch stálych pracovných komisií (pre právo správne, pracovné a právo sociálneho zabezpečenia). V súčasnosti je členkou legislatívnej komisie SAV a členkou redakčnej rady časopisu Právny obzor.

Je spoluautorkou troch monografií, dvoch publikácií spracovaných kolektívom autorov, participovala na vypracovaní vzorov právnych podaní, ako aj vysokoškolských učebných textov, je autorkou niekoľkých desiatok článkov, hlavne z oblasti legislatívy a sociálnych práv.

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 22. januára 2000.

Opätovne bola za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky vymenovaná 16. februára 2007.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023