Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

MILAN ČIČ

Akademik Slovenskej akadémie vied

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky v období

od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Fotografia MILAN  ČIČ

*1932

Pôvodne učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. Základná vedecká orientácia: kriminológia, trestné právo a kriminalistika. Autor viacerých monografií, štúdií a odborných článkov z vlastného odboru aj z oblasti ústavného práva.

V rokoch 1988 až 1989 vykonával funkciu ministra spravodlivosti. Bol prvým predsedom koaličnej vlády národného porozumenia po novembri 1989. Po voľbách roku 1990 i roku 1992 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia a predsedom Ústavnoprávneho výboru Federálneho zhromaždenia. Roku 1992 vykonával funkciu podpredsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993. Do funkcie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 8. marca 1993.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023