Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

MILOŠ SEEMANN

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 1993 do 28. februára 1997

Fotografia MILOŠ SEEMANN

*1926

V rokoch 1951 − 1954 pôsobil ako sudca na Okresnom súde v Žiline. V rokoch 1955 a 1956 vykonával funkciu predsedu Okresného súdu v Ružomberku. Od roku 1957 pracoval na Povereníctve Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť ako vedúci odborný pracovník, vedúci oddelenia dohľadu a od roku 1966 do roku 1970 ako riaditeľ organizačného odboru a následne až do roku 1989 ako výskumný pracovník na Právnickom ústave Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. V rokoch 1990 a 1991 vykonával funkciu námestníka ministra spravodlivosti Slovenskej republiky.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023