Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

RICHARD RAPANT

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Fotografia RICHARD RAPANT

*1941

V rokoch 1964 − 1968 pôsobil ako podnikový právnik a neskôr ako odborný referent na Okresnom národnom výbore v Trnave. Od roku 1968 pôsobil ako vysokoškolský účiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1990 pôsobil ako vedúci Katedry pracovného roľnícko-družstevného práva a v rokoch 1992 až 1993 bol vedúci Katedry práva a životného prostredia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bol predsedom Komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác pre odbor správne právo a roľnícko-družstevné právo a členom odborných komisií a rád pri Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Základná vedecká a pedagogická orientácia je zameraná na odbory roľnícko-družstevného práva, pozemkového práva a práva životného prostredia. V uvedených oblastiach publikoval viacero odborných a popularizačných štúdií a článkov, vysokoškolských učebníc a skrípt, ako aj legislatívnych návrhov zákonov z oblasti životného prostredia a vlastníctva k pôde.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023