Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

JUDr. Rudolf Tkáčik

sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 16. februára 2007 do 16. februára 2019

Fotografia JUDr. Rudolf Tkáčik

*1953

Vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 1977. V rokoch 1978 – 1986 pracoval ako podnikový právnik. V rokoch 1987 – 1990 pôsobil na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky na legislatívnom útvare najprv ako odborný referent, neskôr ako vedúci oddelenia.

V rokoch 1990 začal pracovať na legislatívnom odbore Úradu vlády Slovenskej republiky, v rokoch 1991 − 1992 bol jeho riaditeľom. V období rokov 1993 až 2002 pôsobil ako komerčný právnik, od roku 2003 vykonával advokátsku prax.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 16. februára 2007.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023