Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

ŠTEFAN OGURČÁK

Sudca a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Fotografia ŠTEFAN  OGURČÁK

*1948

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky v období od 22. januára 2000 do 21. januára 2007.

Pôvodne vysokoškolský učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, vedúci Katedry občianskeho práva a medzinárodného práva (1983 – 1993), predseda Akademického senátu Univerzity P. J. Šafárika (1990 – 1993), podpredseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (1991 – 1993) a člen vedeckých rád Právnickej fakulty a Univerzity P. J. Šafárika.

Jeho základná vedecká a pedagogická orientácia je zameraná na občianske procesné právo. Je autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, viacerých štúdií, odborných článkov a učebných textov z vlastného odboru, ktoré publikoval v domácej a zahraničnej odbornej tlači.

Za významný podiel na budovaní základov súdnictva v Slovenskej republike mu bolo v roku 2002 prezidentom Slovenskej republiky udelené štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.

Jazykové znalosti: francúzsky a ruský jazyk.

Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 21. januára 1993. Do funkcie podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný 8. marca 1993.

Sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky sa stal opätovne 22. januára 2000.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023