Medzinárodná vedecká konferencia

"Ústavné dni"

Tradícia organizovania ústavných dní bola založená pri príležitosti dvadsiateho výročia Ústavy Slovenskej republiky v roku 2012, odkedy sa medzinárodná vedecká konferencia organizuje každoročne v septembri v sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavné dni sa uskutočňujú pod záštitou predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky a dekana Právnickej fakulty Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Cieľom organizátorov konferencie je pravidelne vytvárať priestor pre osoby pôsobiace v ústavno-politickej praxi a ústavnej teórii, či iných spoločenských vedách, v rámci ktorého by mohli diskutovať o aktuálnom ústavnoprávnom vývoji a reagovať na ústavnoprávne problémy z hľadiska právnej teórie, ako aj aplikačnej praxe. Úspešné napĺňanie tohto cieľa demonštruje každoročná bohatá účasť odborníkov z právnej praxe a zástupcov akademickej obce, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska a Maďarska.

Dátum vytvorenia: 1.6.2023 Dátum aktualizácie: 27.9.2023