Galéria sudcov predchádzajúcich funkčných období

VIERA MRÁZOVÁ

Sudkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

v období od 22. januára 1993 do 21. januára 2000

Fotografia VIERA  MRÁZOVÁ

*1947

Pôvodne vysokoškolská učiteľka na Katedre pracovného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1990 až 1993 pracovala vo funkcii riaditeľky legislatívneho odboru Ministerstva kontroly Slovenskej republiky a Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky. Viac rokov pracovala ako členka Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky i stálej komisie Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre pracovné právo a sociálne zabezpečenie. Vedecky pôsobila vo Výskumnom ústave práce a sociálneho rozvoja v Bratislave a Právnickom inštitúte Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Základná vedecká a pedagogická orientácia je zameraná na pracovné právo a sociálne zabezpečenie. V uvedených oblastiach publikovala viaceré odborné články a štúdie v domácej a zahraničnej odbornej tlači. Je spoluautorkou vysokoškolskej učebnice Pracovné právo, viacerých skrípt pre študentov vysokých škôl i publikácií určených pre odbornú verejnosť.

Za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky bola vymenovaná 21. januára 1993.

Poznámka: Životopis aktuálny v čase výkonu funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Dátum vytvorenia: 15.6.2023 Dátum aktualizácie: 5.12.2023