Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Dovoľujeme si vás informovať, že v záujme zachovania zdravia pred šírením koronavírusu, v súlade s usmerneniami Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky a hlavného hygienika Slovenskej republiky, je v období od 16. marca 2020 do 10. apríla 2020 činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky obmedzená. Detašované pracovisko v Bratislave bude zatvorené. Podávať sťažnosti a návrhy osobne bude možné len v podateľni v Košiciach, ktorá bude v uvedenom období počas pracovných dní otvorená od 8:00 do 11:00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.​
Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 28. 3. 2020
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 38 500 €
31.03.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci marec 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 38 500 €

(tlačová správa č. 16/2020)
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan vysvetlil rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020
27.03.2020

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan vysvetlil rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020

(tlačová správa č. 15/2020)
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa zúčastnil na slávnostnom akte vymenovania členov novej vlády Slovenskej republiky
21.03.2020

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan sa zúčastnil na slávnostnom akte vymenovania členov novej vlády Slovenskej republiky

(tlačová správa č. 14/2020)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 12. marca 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020 rozhodol
13.03.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 12. marca 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 4/2020 rozhodol

(tlačová správa č. 13/2020)
Predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa dnes zúčastnili na slávnostnom zhromaždení v Brne
10.03.2020

Predseda a podpredseda Ústavného súdu Slovenskej republiky sa dnes zúčastnili na slávnostnom zhromaždení v Brne

(tlačová správa č. 12/2020)
Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Prerozdelenie doteraz nepridelených podaní novým sudcom ÚS SR

Dátum vytvorenia: 23. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 31. 10. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice