Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
18.01.2017

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 2/2017)
 
16.01.2017

Vyhlásenie rozhodnutia

Vyhlásenie rozhodnutia II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 454/2016
Počet ústavných sudcov a počet právomocí ústavného súdu možno meniť len na základe zmeny Ústavy Slovenskej republiky
04.01.2017

Počet ústavných sudcov a počet právomocí ústavného súdu možno meniť len na základe zmeny Ústavy Slovenskej republiky

(tlačová informácia č. 1/2017)
 
30.12.2016

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 79 000 €

(tlačová informácia č. 82/2016)
Tlačová rada Slovenskej republiky rozhodla, že denník SME porušil Etický kódex novinára
22.12.2016

Tlačová rada Slovenskej republiky rozhodla, že denník SME porušil Etický kódex novinára

(tlačová informácia č. 81/2016)

Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe.
Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice