Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. októbra 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 26/2020 rozhodol
29.10.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 29. októbra 2020 vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 26/2020 rozhodol

(tlačová správa č. 50/2020)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. októbra 2020 rozhodol
21.10.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 21. októbra 2020 rozhodol

(tlačová správa č. 49/2020)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 850 €
16.10.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 60 850 €

(tlačová správa č. 48/2020)
 
15.10.2020

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 249/2020 - z r u š e n é
 
15.10.2020

Vyhlásenie rozhodnutia

Vyhlásenie rozhodnutia II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 33/2020 - z r u š e n é

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Prerozdelenie doteraz nepridelených podaní novým sudcom ÚS SR

Dátum vytvorenia: 23. 10. 2019
Dátum aktualizácie: 31. 10. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice