Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v 148 nálezoch
15.08.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2016 vyslovil porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v 148 nálezoch

(tlačová informácia č. 47/2016)
Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. polroku 2016 doručených viac podaní než za prvých sedem rokov jeho existencie dohromady
05.08.2016

Ústavnému súdu Slovenskej republiky bolo v I. polroku 2016 doručených viac podaní než za prvých sedem rokov jeho existencie dohromady

(tlačová informácia č. 46/2016)
 
05.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 53/2016
 
04.08.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie II. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci II. ÚS 204/2016
Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v I. polroku 2016 o 14 návrhoch na posúdenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky
03.08.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodol v I. polroku 2016 o 14 návrhoch na posúdenie súladu s Ústavou Slovenskej republiky

(tlačová informácia č. 45/2016)

Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe.
Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice