Dňa 29. septembra 2016 sa uskutoční Deň otvorených dverí
Ústavného súdu Slovenskej republiky

Súčasťou Dňa otvorených dverí Ústavného súdu Slovenskej republiky je aj dobrovoľné darovanie krvi „Darcovská kvapka krvi“, ktoré ústavný súd organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou. Darovania krvi je možné zúčastniť sa rovnako 29. septembra 2016 v čase od 8:30 h do 10:00 h.

File icon Plagát File icon Leták
Dátum vytvorenia: 20. 9. 2016
Dátum aktualizácie: 20. 9. 2016

Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
 
27.09.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 291/2016
 
27.09.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 408/2014
 
27.09.2016

Verejné zasadnutie

Verejné zasadnutie III. senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky vo veci III. ÚS 335/2016
 
26.09.2016

Ústavný súd Slovenskej republiky organizuje V. ústavné dni - medzinárodnú vedeckú konferenciu na tému „Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci“

(tlačová informácia č. 54/2016)
Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR
21.09.2016

Neverejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 53/2016)

Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe.
Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice