Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe Uznesenia vlády SR č. 453/2020 Z. z. a z rozhodnutia zamestnávateľa, od 5.1. 2021 do 24.1. 2021 referát detašovaného pracoviska v Bratislave bude v úradných hodinách uzatvorený. 

Návrhy a sťažnosti možno podať elektronicky, resp. prostredníctvom pošty priamo na sídlo ÚS SR v Košiciach.

Dátum vytvorenia: 29. 6. 2017
Dátum aktualizácie: 8. 1. 2021
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 rozhodol
20.01.2021

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 20. januára 2021 rozhodol

(tlačová správa č. 3/2021)
 
12.01.2021

Vybrané štatistické ukazovatele rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2019 a 2020

(tlačová správa č. 2/2021)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 200 €
11.01.2021

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci december 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 50 200 €

(tlačová správa č. 1/2021)
Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 36 400 €
21.12.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci november 2020 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 36 400 €

(tlačová správa č. 58/2020)
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. decembra 2020 rozhodol
16.12.2020

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. decembra 2020 rozhodol

(tlačová správa č. 57/2020)

Vyhľadajte si spisovú značku vášho konania

Dátum vytvorenia: 22. 2. 2019
Dátum aktualizácie: 18. 3. 2019

Ochrana osobných údajov

Dátum vytvorenia: 3. 12. 2019
Dátum aktualizácie: 3. 12. 2019

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice