Vitajte na stránkach Ústavného súdu Slovenskej republiky

 
Dátum vytvorenia: 17. 5. 2015
Dátum aktualizácie: 17. 2. 2016
Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Sergej Kohut sa zúčastní na „Jerevanskej medzinárodnej konferencii“
20.10.2016

Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Sergej Kohut sa zúčastní na „Jerevanskej medzinárodnej konferencii“

(tlačová informácia č. 62/2016)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 500 €
19.10.2016

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiaci september 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 58 500 €

(tlačová informácia č. 61/2016)
Sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová zastupuje Ústavný súd SR na 108. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie
14.10.2016

Sudkyňa Ústavného súdu SR Jana Baricová zastupuje Ústavný súd SR na 108. plenárnom zasadnutí Benátskej komisie

(tlačová informácia č. 60/2016):
 
12.10.2016

Verejné zasadnutie pléna Ústavného súdu SR

(tlačová informácia č. 59/2016)
Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiacoch júl a august 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 75 400 €
05.10.2016

Ústavný súd SR priznal nálezom v sťažnostiach v mesiacoch júl a august 2016 sťažovateľom primerané finančné zadosťučinenie v celkovej výške 75 400 €

(tlačová informácia č. 58/2016)

Príhovor predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

Základnou úlohou ústavného súdu je efektívna garancia dodržiavania vopred stanovených ústavných pravidiel, pričom práve prostredníctvom ústavného súdu dochádza v Slovenskej republike k uvádzaniu zásady ústavnosti do praxe.
Prečo
sme rozhodli
práve tak
Dátum vytvorenia: 12. 11. 2015
Dátum aktualizácie: 12. 11. 2015

Kontaktné údaje

Ústavný súd Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice

Podateľňa: Mäsiarska 59, Košice