Aktuality

Zverejňovač príspevkov

Späť Na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky sa uskutočnil seminár so sudkyňou Všeobecného súdu Európskej únie

Popis tlačovej správy:
Na pôde Ústavného súdu Slovenskej republiky sa uskutočnil seminár so sudkyňou Všeobecného súdu Európskej únie (tlačová správa č. 17/2024)
Skupina tlačovej správy:
Iná
Dátum vydania:
21.03.2024
Tlačová správa:

 

Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky sa včera v Košiciach stretli so sudkyňou Všeobecného súdu Európskej únie Beatrix Ricziovou. Počas pracovného rozhovoru sa venovali rozhodovacej činnosti oboch súdov. Dnes sa na pôde ústavného súdu uskutočnil seminár s Beatrix Ricziovou pre zamestnancov kancelárie ústavného súdu na tému „Ústavné súdy členských štátov, právo Európskej únie a prejudiciálne otázky“. Podujatie bolo platformou na úvahy a následnú diskusiu o postavení a právomociach ústavných súdov v rámci Európskej únie, o medzinárodnom a vnútroštátnom práve, ako aj o inštitúte prejudiciálnych otázok.

Beatrix Ricziová svojimi odbornými názormi a pohľadmi založenými na vlastných skúsenostiach s rozhodovacou činnosťou Všeobecného súdu Európskej únie obohatila nazeranie auditória na rozhodovaciu prax súdnych orgánov Súdneho dvora Európskej únie.