Aktuality

Zverejňovač príspevkov

Späť Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky vystúpi na Konferencii európskych ústavných súdov v Kišiňove

Popis tlačovej správy:
Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky vystúpi na Konferencii európskych ústavných súdov v Kišiňove (tlačová správa č. 23/2024)
Skupina tlačovej správy:
Iná
Dátum vydania:
22.05.2024

Predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivan Fiačan a sudca ústavného súdu Peter Molnár včera odcestovali na Konferenciu európskych ústavných súdov (CECC), ktorá sa uskutoční 22. až 24. mája 2024 v moldavskom Kišiňove. V rámci plenárneho zasadnutia sa jeho účastníci budú venovať problematike interakcie medzi ústavnými súdmi a nadnárodnými súdmi, problematike  práva a politiky v rozhodovacej činnosti ústavných súdov a tiež  téme ochrany ústavných princípov počas výnimočného stavu. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan vystúpi na konferencii s príspevkom „Ústavné výzvy a odozva na pandémiu na Slovensku“.

 

Súčasťou programu podujatia bude aj prezentácia všeobecnej správy s názvom „Formy a hranice sudcovskej zdržanlivosti: skúsenosti ústavných súdov“, ktorú prednesie predsedníčka hostiteľského Ústavného súdu Moldavskej republiky Domnica Manoleová, a zasadnutie „Kruhu predsedov“ členských súdov CECC.

 

Prvá konferencia sa uskutočnila na základe iniciatívy predsedov ústavných súdov Nemecka, Rakúska, Talianska a Juhoslávie v roku 1972 v Dubrovníku. Jej cieľom bolo poskytnúť pôdu pre pravidelnú výmenu skúseností z ústavnej praxe a jurisprudencie vo všeobecnosti, ako aj v európskom kontexte s ohľadom na princíp sudcovskej nezávislosti. Odvtedy sa počet jej členov výrazne zvýšil. Slovensko je plnoprávnym členom konferencie od roku 1997. Okrem plnoprávnych členov má konferencia pridružených členov a niekoľko pozorovateľov a hostí.