Aktuality

Zverejňovač príspevkov

Späť Sudca Ladislav Duditš zastupuje Ústavný súd Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii v Rige

Popis tlačovej správy:
Sudca Ladislav Duditš zastupuje Ústavný súd Slovenskej republiky na medzinárodnej konferencii v Rige (tlačová správa č. 14/2024)
Skupina tlačovej správy:
Iná
Dátum vydania:
01.03.2024
Tlačová správa:

 

Medzinárodná konferencia  s názvom „Úloha ústavných súdov pri konkretizácii spoločných hodnôt spájajúcich Európu“ sa koná v lotyšskej Rige dnes 1. marca 2024. Ústavný súd Slovenskej republiky na nej zastupuje sudca Ladislav Duditš. Program konferencie prebieha v rámci dvoch panelových diskusií. Prvá je venovaná zosúladeniu ústavných identít členských štátov so spoločnými európskymi hodnotami s poukázaním na problémy súvisiace so správnou aplikáciou práva v zložitom mnohovrstevnom systéme vnútroštátneho práva, medzinárodného práva a práva Európskej únie. Druhá je zameraná na doktrínu európskeho konsenzu formujúceho európsky verejný poriadok s akcentom na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva a judikatúru vnútroštátnych súdov členských štátov Európskej únie.