Aktuality

Zverejňovač príspevkov

Späť Vitajte na novom webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky

Dovoľte, aby sme Vás informovali, že nové webové sídlo je vytvorené v súlade s Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb a webových sídiel verejnej správy vydaným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Cieľom je poskytnúť verejnosti intuitívnejšie a používateľsky prívetivejšie prostredie a nové funkcionality a taktiež zabezpečiť prístupnosť webového sídla ústavného súdu v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a s príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Nové webové sídlo aktuálne prechádza testovaním. V prípade zistenia technických, formálnych či obsahových nedostatkov nás, prosím, kontaktujte na mailovej adrese webmaster@ustavnysud.sk