Elektronické služby - Kancelária Ústavného súdu SR

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s kanceláriou ústavného súdu. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené na podávanie žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií a sťažností podľa zákona o sťažnostiach. Elektronické formuláre určené pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.

Späť Podávanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach na Ústavný súd SR

2podavanie-staznosti-podla-zakona-o-staznostiach-na-ustavny-sud

Podávanie sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie sťažnosti v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov elektronickou formou.

V prípade, ak chcete iniciovať konanie o sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, je potrebné použiť formulár  "Podanie na začatie konania pred ÚS".


Vyberte formulár
Prejsť na formulár Prejsť na formulár