Elektronické služby - Kancelária Ústavného súdu SR

Elektronické služby slúžia na elektronickú komunikáciu fyzických a právnických osôb a orgánov verejnej moci s kanceláriou ústavného súdu. Tu uvedené elektronické formuláre sú určené na podávanie žiadostí o informácie podľa zákona o slobode informácií a sťažností podľa zákona o sťažnostiach. Elektronické formuláre určené pre rozhodovaciu činnosť a konanie na ústavnom súde nájdete tu. Používateľskú príručku elektronických služieb nájdete tu.

Späť Podávanie žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií na Ústavný súd SR

3podavanie-ziadosti-o-informaciu-podla-zakona-o-slobode-informacii-na-ustavny-sud-sr

Podávanie žiadosti o informáciu podľa zákona o slobode informácií na Ústavný súd SR

Tento formulár slúži na podanie žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov elektronickou formou.


Vyberte formulár
Prejsť na formulár Prejsť na formulár