Zoznam riadiacich zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu SR

vedúci Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky

Ing. Tomáš Mosný

Telefón: +421 55 720 72 32

E-mail: tomas.mosny@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

JUDr. Miloslav Babják

Telefón: +421 55 720 72 61

E-mail: miloslav.babjak@ustavnysud.sk

JUDr. Mária Siegfriedová

Telefón: +421 917 474 241

E-mail: maria.siegfriedova@ustavnysud.sk

Odbor tlačový a informačný

PhDr. Martina Ferencová, PhD.

Telefón: +421 55 720 72 95

E-mail: martina.ferencova@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

Mgr. Ivana Vilinská

Telefón: +421 55 720 72 75

E-mail: ivana.vilinska@ustavnysud.sk

Odbor zahraničných vzťahov a protokolu

JUDr. Mária Siegfriedová

Telefón: +421 917 474 241

E-mail: maria.siegfriedova@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

Mgr. Andrea Nagyová

Telefón: +421 55 720 72 27

E-mail: andrea.nagyova@ustavnysud.sk

Dagmar Mešková

pre protokolárne činnosti v Bratislave

Detašované pracovisko Bratislava

Dagmar Mešková

Telefón: +421 2 5972 45 01

E-mail: dagmar.meskova@ustavnysud.sk

Sekretariát predsedu a podpredsedu

Ing. Gabriela Kimlerová

Telefón: +421 55 720 72 05

E-mail: gabriela.kimlerova@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

Ing. Adriana Vlčková

Telefón: +421 55 720 72 20

E-mail: adriana.vlckova@ustavnysud.sk

Odbor súdnych a analytických činností

JUDr. Miloslav Babják

Telefón: +421 55 720 72 61

E-mail: miloslav.babjak@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

JUDr. Zlatica Timková

Telefón: +421 55 720 72 84

E-mail: zlatica.timkova@ustavnysud.sk

JUDr. Martina Buchová

Telefón: +421 55 720 72 78

E-mail: martina.buchova@ustavnysud.sk

Odbor ekonomický

Ing. Alena Zeleňáková

Telefón: +421 55 720 72 44

E-mail: alena.zelenakova@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

Ing. Žaneta Pethöová

Telefón: +421 55 720 72 77

E-mail: zaneta.pethoova@ustavnysud.sk

Odbor hospodárskej správy

Ing. Adrián Kišidaj

Telefón: +421 55 720 72 51

E-mail: adrian.kisidaj@ustavnysud.sk

Osobný úrad

Mgr. Zuzana Prextová

Telefón: +421 55 720 72 88

E-mail: zuzana.prextova@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

Bc. Andrea Lazúrová

Telefón: +421 55 720 72 69

E-mail: andrea.lazurova@ustavnysud.sk

Odbor informačných technológií

Ing. Erik Szilágyi, PhD.

Telefón: +421 55 720 72 73

E-mail: erik.szilagyi@ustavnysud.sk

počas neprítomnosti zastupuje

Ing. Viktor Forrai

Telefón: +421 55 720 72 66

E-mail: viktor.forrai@ustavnysud.sk

Dátum vytvorenia: 19.4.2023 Dátum aktualizácie: 23.11.2023