2021

Day Time Time
Monday 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Tuesday 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Wednesday 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 16.00 h
Thursday 7.30 h - 12.00 h 13.00 h - 15.00 h
Friday 7.30 h - 12.00 h  

2020

Dátum vytvorenia: 31.7.2023 Dátum aktualizácie: 27.11.2023