Medzinárodná vedecká konferencia

„Úvahy o zmenách v ústavnej úprave súdnej moci a ich dopady na rozhodovaciu činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky – IX. ústavné dni“

 

Konferencia sa nekonala z dôvodu protipandemických opatrení. Organizátori však zostavili zborník z plánovaných príspevkov.

Dokumenty

Zborník príspevkov (PDF, 5.83 MB)

 

Dátum vytvorenia: 1.12.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023