Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Chodba v administratívnom trakte budovy 1

Plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky tvorí 13 sudcov. Ich príslušnosť k ústavnému súdu formálne deklarujú taláre, ktoré sa líšia od talárov iných právnických profesií (advokátov, prokurátorov a sudcov všeobecných súdov). Predsedu ústavného súdu od iných sudcov odlišujú insígnie v podobe zlatej reťaze. Fotografie sudcov ústavného súdu IV. funkčného obdobia sú umiestnené na chodbe pred sekretariátom a kanceláriou predsedu ústavného súdu.

Dátum vytvorenia: 14.6.2023 Dátum aktualizácie: 14.6.2023