Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Deň otvorených dverí Ústavného súdu SR

Ústavný súd Slovenskej republiky od roku 2015, spravidla každý rok koncom septembra, organizuje „Deň otvorených dverí ústavného súdu“. Cieľom tejto aktivity je oboznámiť verejnosť s ústavným súdom, jeho postavením, právomocami a s rozhodovacou činnosťou spôsobom atraktívnym nielen pre právnickú obec, ale aj pre žiakov a študentov základných a stredných škôl a ostatnú laickú verejnosť. Ďalším dôvodom je snaha o pripojenie sa k myšlienke priblíženia súdnictva občanom, ktorú už niekoľko rokov propaguje Európska komisia pre efektívnosť súdnictva aj prostredníctvom Európskeho dňa spravodlivosti.

Dátum vytvorenia: 14.6.2023 Dátum aktualizácie: 6.12.2023