Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Chodba v administratívnom trakte budovy B3

Ústavný súd v súčasnosti sídli v troch budovách, ktoré tvoria jeden ucelený komplex. V budove na Mäsiarskej ulici 59, kde je aj vchod pre verejnosť, teda v budove, v ktorej sa práve nachádzame, sú umiestnené podateľňa, knižnica, administratívne priestory pre zamestnancov Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, archív a pojednávacia miestnosť.

Dátum vytvorenia: 14.6.2023 Dátum aktualizácie: 6.12.2023