Medzinárodná vedecká konferencia

„20 rokov Ústavy Slovenskej republiky – I. ústavné dni“

Košice 3. – 4. októbra 2012

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Košickým samosprávnym krajom a mestom Košice organizoval v dňoch 3. -4. októbra 2012 medzinárodnú vedeckú konferenciu "20 rokov Ústavy Slovenskej republiky - I. ústavné dni" v priestoroch Historickej radnice v Košiciach a Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Konferencia sa uskutočnila za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky. Pozvanie na konferenciu prijali prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, predseda Ústavného tribunálu Poľskej republiky Andrzej Rzepliński, predseda Ústavného súdu Maďarska Péter Paczolay. Konferencie sa zúčastnili mnohí významní predstavitelia ústavnej teórie, nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Poľskej republiky a Maďarska, čo umožnilo konfrontovať domáce "ústavné skúsenosti" s analogickými informáciami a poznatkami zo susediacich štátov.

Program konferencie bol rozdelený na dva dni. Prvý konferenčný deň mal skôr slávnostný charakter, v rámci ktorého zazneli príhovory najvyšších ústavných činiteľov, zástupcov organizátorov a predsedov zahraničných ústavných súdov. V druhý deň prebiehala konferencia v troch odborných sekciách, ktoré sa dotýkali troch tematických okruhov:

  1. Ústava Slovenskej republiky, jej doterajšie zmeny a legislatívne perspektívy;
  2. Ústava v ústavno-politickej praxi;
  3. Ústava a ústavní činitelia.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 468 KB)

Zborník príspevkov - prvý zväzok (PDF, 5.16 MB)

Zborník príspevkov - druhý zväzok (PDF, 2.13 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023