Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Kroniky

Prioritou Ústavného súdu Slovenskej republiky je jeho rozhodovacia činnosť. Plní však aj dôležitú úlohu protokolárneho charakteru. Oficiálny styk ústavného súdu s ústavnými činiteľmi a orgánmi verejnej moci Slovenskej republiky a s inými inštitúciami vo svete je zaznamenávaný v kronikách. Nájdete v nich zmienku o historicky prvej návšteve slovenskej delegácie ústavného súdu na Ústavnej rade Francúzska, Štátnej rade Francúzska a v Národnej škole pre súdnictvo, zmienky o prijatí veľvyslancov, či budovaní a rozvoji bilaterálnych vzťahov s inými ústavnými súdmi štátov strednej Európy.

Dátum vytvorenia: 1.6.2023 Dátum aktualizácie: 14.6.2023