Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Knižnica

Vľavo od vstupu do objektov ústavného súdu sa nachádza knižnica, ktorá vznikla v roku 2015 v priestoroch bývalej pojednávacej miestnosti. Svoje služby poskytuje sudcom Ústavného súdu Slovenskej republiky, súdnym poradcom a analytikom i ďalším zamestnancom Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky. Jej knižničný fond tvorí približne 7000 historických i moderných publikácií orientovaných na rôzne oblasti práva. Časopisecký fond zahŕňa približne 500 zväzkov domácich i zahraničných právnických periodík umiestnených v modernej čitárni. Okrem toho knižnica zabezpečuje používateľom svojich služieb aj prístup do online databáz právnych informácií. Na webovom sídle Ústavného súdu Slovenskej republiky je v sekcii „Knižnica“ verejnosti prístupný online katalóg všetkých dostupných publikácií, vrátane prehľadu publikačnej činnosti sudcov ústavného súdu.

Dátum vytvorenia: 1.6.2023 Dátum aktualizácie: 14.6.2023