Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Nechajte sa previesť Ústavným súdom Slovenskej republiky vďaka videoprehliadke

Videoprehliadka Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vstúpte s nami do priestorov, ktoré verejnosti nie sú bežne dostupné – poďte sa s nami prejsť

Prejsť na videoprehliadku

Čo by bolo, keby ústavy, ústavného súdu a spravodlivosti nebolo

Deti a mladí ľudia majú na všetko svoj vlastný názor – pozrite si vyjadrenia Vašich rovesníkov

Pozrieť film

Vyberte si video, ktoré vás zaujíma

Nádvorie: detail nádvoria

Ústavný súd Slovenskej republiky pôvodne sídlil v historickej budove Csákyho Dessewffyho paláca na Hlavnej ulici 72. V súvislosti so zvýšením počtu sudcov, pribúdajúcimi kompetenciami ústavného súdu na základe novelizácií ústavy a zákona o ústavnom súde a tiež v súvislosti s narastajúcim počtom podaní (sťažností a návrhov) kapacita tohto objektu už nezodpovedala požiadavkám riadneho zabezpečenia úloh tejto súdnej inštitúcie. Začiatkom roka 2006 sa teda ústavný súd presťahoval do komplexu bývalých Jiskrových kasární na Hlavnej ulici 110, kde sídli dodnes. Spomínané objekty stoja na mieste bývalej mestskej zbrojnice a starých kasární, ktoré sa mesto rozhodlo zbúrať. Vojsko po roku 1885 postavilo nové kasárne a od roku 1910 časť kasární slúžila mestskej polícii. Vďaka citlivým architektonickým zásahom a rekonštrukcii sa podarilo zmeniť kasárenské priestory na reprezentatívny areál. Prvé verejné zasadnutie pléna ústavného súdu v novom zrekonštruovanom sídle sa uskutočnilo 16. februára 2006.

Dátum vytvorenia: 14.6.2023 Dátum aktualizácie: 14.6.2023