Medzinárodná vedecká konferencia

"Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike – II. ústavné dni"

Košice 25. septembra 2013

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 25. septembra 2013 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni" s cieľom nadviazať na medzinárodnú vedeckú konferenciu "I. ústavné dni", ktorá v širšej odbornej verejnosti vyvolala pozitívne rekcie.

Tému medzinárodnej vedeckej konferencie predurčili predovšetkým skúsenosti a poznatky zhromaždené v ostatných dvoch desaťročiach z neustále sa kvantitatívne rozrastajúcej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky vo volebných veciach, rovnako ako skutočnosť, že voľby, volebné systémy a volebné zákonodarstvo tvoria neobyčajne atraktívny predmet výskumu ústavnej teórie a ďalších spoločenských vied.

Volebné súdnictvo v štátoch V4 a volebné špecifiká vo svojej krajine priblížili Vojtech Šimíček z Najvyššieho správneho súdu Českej republiky, Krzysztof Skotnicki z Fakulty práva a verejnej správy Lodžskej univerzity v Lodži, Ivan Halász z Fakulty verejnej správy Národnej univerzity pre verejnú službu Spoločenskovedného výskumného centra Maďarskej akadémie vied. Konferencie sa zúčastnili ďalší odborníci a sudcovia ústavného súdu.

Rokovanie medzinárodnej vedeckej konferencie bolo rozdelené do troch tematických okruhov:

  1. Princípy volebného práva a volebné systémy;
  2. Organizácia a riadenie volieb, volebná kampaň, spôsoby hlasovania;
  3. Judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky, zahraničných ústavných súdov a iných súdov a medzinárodných súdnych orgánov vo volebných veciach.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 394 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 6.97 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023