Medzinárodná vedecká konferencia

"Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni"

Košice 23. septembra 2014

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 23. septembra 2014 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavnými a medzinárodnými súdnymi orgánmi - III. ústavné dni".

Pozvanie na konferenciu prijal Daniel Šváby, sudca Súdneho dvora Európskej únie, Ján Svák, rektor Paneurópskej vysokej školy, Aleš Gerloch z Právnickej fakulty Karlovej univerzity, Karel Klíma z Metropolitnej univerzity Praha, Marica Pirošíková, zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ján Filip, sudca Ústavného súdu Českej republiky, Ján Drgonec, emeritný sudca Ústavého súdu Slovenskej republiky, Peter Kresák, poradca Kancelárie verejnej ochrankyňe práv, Eduard Bárány, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, ako aj ďalší odborníci z rôznych oblastí práva Českej republiky a Slovenskej republiky.

Pozvanie na toto podujatie prijali aj Richard Raši, primátor mesta Košice, a Zdenko Trebuľa, predseda Košického samosprávneho kraja.

Kľúčovým zámerom organizátorov bolo zamerať sa na ochranu základných práv a slobôd v judikatúre medzinárodných súdnych orgánov, a to predovšetkým Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, a v judikatúre ústavných súdov, predovšetkým v judikatúre ústavných súdov krajín V4. Práve tieto inštitúcie vo svojich rozhodnutiach precizujú povinnosti štátov voči jednotlivcom, ktoré pre ne vyplývajú z obsahu jednotlivých práv a slobôd.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 460 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 2.20 MB)

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023