Medzinárodná vedecká konferencia

"Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni"

Košice 29. septembra 2015

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 29. septembra 2015 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Sloboda prejavu a jej limity - IV. ústavné dni".

Pozvanie na konferenciu prijali Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky, Ján Svák, rektor Paneurópskej vysokej školy, Karel Klíma, vedúci Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity Praha, Marica Pirošíková, zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Aleš Gerloch, vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, Ján Drgonec, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky, Eduard Bárány, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Branislav Fábry, vedúci Katedry teórie práva a sociálnych vied Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ondej Hvišč, prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove. Pozvanie na podujatie prijali odborníci z praxe, vedeckí pracovníci, ako aj predstavitelia akademickej obce z Českej republiky a Slovenskej republiky.

Kľúčovým zámerom organizátorov bolo zamerať sa na slobodu prejavu a jej limity v rozhodovacej činnosti medzinárodných súdnych inštitúcií, predovšetkým Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, ako aj v rozhodovacej činnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky a iných ústavných súdov, najmä ústavných súdov krajín V4. Konferencia bola zameraná na analýzu rozhodnutí týchto súdnych orgánov a na kľúčové problémy, ktoré z nich vyplývajú.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 442 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 6.25 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023