Medzinárodná vedecká konferencia

"Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci - V. ústavné dni"

Košice 27. septembra 2016

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 27. septembra 2016 medzinárodnú vedeckú konferenciu "Implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych orgánov vnútroštátnami súdmi a inými orgánmi verejnej moci - V. ústavné dni".

Pozvanie na konferenciu prijal Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky, Aleš Pejchal, sudca Európskeho súdu pre ľudské práva z Českú republiku, Alena Poláčková, sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku, Marica Pirošíková, zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Ivo Pospíšil, generálny sekretár Ústavného súdu Českej republiky, Eduard Bárány, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Štefan Grman, tajomník Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky, Marek Števček, z Univerzity Komenského v Bratislave, Aleš Gerloch, vedúci Katedry ústavného práva Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, Karel Klíma, vedúci Katedry právnych disciplín a verejnej správy Metropolitnej univerzity Praha, Ján Svák, rektor Paneurópskej vysokej školy. Pozvanie na podujatie prijali odborníci z praxe, vedeckí pracovníci, ako aj predstavitelia akademickej obce z Českej republiky a Slovenskej republiky.

Kľúčovým zámerom organizátorov vedeckej konferencie bolo analyzovať a vyvodiť závery, ako prebieha implementácia rozhodnutí medzinárodných súdnych rogánov vnútroštátnymi súdmi a inými orgánmi verejnej moci, a to predovšetkých rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie a Európskeho súdu pre ľudské práva, zmena právnej úpravy a judikatúry v súvislosti s rozhodovacou činnosťou týchto orgánov, záväznosť ich rozhodnutí, povinnosti vyplývajúce pre Slovenskú republiku a súdy v Slovenskej republike.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 512 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 7.46 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023