Medzinárodná vedecká konferencia

"25 rokov Ústavy Slovenskej republiky - VI. ústavné dni"

Košice 26. a 27. september 2017

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 26. a 27. septembra 2018 medzinárodnú vedeckú konferenciu "25 rokov Ústavy Slovenskej republiky - VI. ústavné dni". Vedecká konferencia bola tematicky zameraná na aktuálne otázky týkajúce sa Ústavy Slovenskej republiky ako základného zákona štátu a jej premien počas 25-ročnej existencie.

Prezentácie a diskusie prebiehali v troch tematických blokoch:

  1. Ústava Slovenskej republiky ako základný zákon Slovenskej republiky,
  2. Ústava Slovenskej republiky a jej premeny v čase,
  3. Ústava Slovenskej republiky ako objekt ústavno-právneho výskumu.

Pozvanie na konferenciu prijal Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky, Marica Pirošíková, Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Jarmila Urbancová, podpredsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky, zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, Eduard Bárány, emeritný sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky a vedúci vedecký pracovník Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied, Eduard Burda, dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Marek Števček, z Univerzity Komenského v Bratislave, Peter Hulla, riaditeľ Justičnej akadémie Slovenskej republiky, ako aj ďalší odborníci z praxe, vedeckí pracovníci ako aj predstavitelia akademickej obce z Českej republiky a Slovenskej republiky.

Prvý deň medzinárodnej vedeckej konferencie prebiehal v priestoroch Ústavného súdu Slovenskej republiky. Počas druhého dňa sa účastníci presunuli na rektorát Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 634 Kb)

Zborník príspevkov (PDF 9.12 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023