Medzinárodná vedecká konferencia

"Ústavná a zákonná úprava konania pre súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 - VIII. ústavné dni"

Košice 1. október 2019

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 1. októbra 2019 medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom "Ústavná a zákonná úprava konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4 – VIII. Ústavné dni".

Podujatie bolo tematicky zamerané na viaceré aktuálne otázky týkajúce sa napr. základných pravidiel konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti, proporcií medzi ústavnou a zákonnou úpravou konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti, stability a dynamiky právnej úpravy konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti či vývoja právnej úpravy konania pred súdnym orgánom ochrany ústavnosti v štátoch V4.

Pozvanie na konferenciu prijali predseda Ústavného súdu Maďarska Tamás Sulyok, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Daniela Švecová, verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Lenka Praženková, zástupkyňa vlády Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva Marica Pirošíková, ako aj ďalší významní predstavitelia akademickej obce a právnického povolania zo Slovenskej republiky, ale aj z Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 484 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 8.97MB)

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023