Medzinárodná vedecká konferencia

„Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch – X. ústavné dni“

Košice 28. september 2021

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval 28. septembra 2021 online jubilejný X. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom „Základné práva a slobody a ich ochrana v núdzovom stave a iných osobitných právnych režimoch – X. ústavné dni“.

Na online konferencii vystúpili s príspevkami predseda Ústavnej rady Francúzska Laurent Fabius, predseda Ústavného súdu Českej republiky Pavel Rychetský, predseda Ústavného súdu Maďarskej republiky Tamás Sulyok, ako aj ďalší významní predstavitelia justície a odborníci v oblasti práva z domova i zo zahraničia.

Vedecká konferencia bola tematicky zameraná na významné ústavnoprávne účinky z hľadiska organizácie výkonu verejnej moci a ochrany základných práv a slobôd počas núdzového stavu, ako aj na ústavnoprávnu komparáciu poznatkov a skúseností získaných pri ochrane základných práv a slobôd počas pandémie vyvolanej koronavírusom COVID-19 vo vybraných štátoch Európskej únie.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 499 Kb)

Zborník príspevkov (PDF, 2.47 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.5.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023