Medzinárodná vedecká konferencia

„Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu 30. rokov Ústavy Slovenskej republiky - XI. ústavné dni“

Košice, 28. a 29. septembra 2022

Ústavný súd Slovenskej republiky v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach organizoval v dňoch 28. a 29. septembra 2022 dvojdňovú medzinárodnú konferenciu na tému „Ústava Slovenskej republiky ako normatívny základ demokratického a právneho štátu - 30. rokov Ústavy Slovenskej republiky“. Išlo v poradí už o 11. ústavné dni, ktoré boli venované výročiu prijatia ústavy samostatnej Slovenskej republiky. Zámerom organizátorov bolo preto sústrediť pozornosť na jej zrod, premeny a perspektívy, ako aj jej interpretačnú a aplikačnú prax počas troch dekád ústavných zmien.

Podujatia sa zúčastnil minister spravodlivosti Slovenskej republiky Viliam Karas, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Ján Šikuta, predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Pavol Naď, sudkyňa Európskeho súdu pre ľudské práva Alena Poláčková, sudca Súdneho dvora Európskej únie Miroslav Gavalec, ako aj sudcovia a emeritní sudcovia ústavného súdu, odborníci v oblasti právnych disciplín a akademickí pracovníci.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 553 Kb)

Zborník príspevkov (PDF,  4.27 MB)

 

Dátum vytvorenia: 31.8.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023