Medzinárodná vedecká konferencia

„Súdna a iná právna ochrana politických práv – XII. ústavné dni“

Košice 20. septembra 2023

Na konferenciu prišlo viacero významných hostí, či už ako prednášajúci, alebo ako poslucháči. Hlavným hosťom bol prvý generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Maciej Szpunar. Vo svojom príspevku sa venoval vzťahu európskeho a vnútroštátneho práva. Na súdnom dvore v Luxemburgu pôsobí od roku 2013 ako jeden z jedenásť generálnych advokátov. Jeho úlohou je vypracovávať a predkladať právne stanoviská v prípadoch pred súdnym dvorom.

Ďalším nemenej významným hosťom bol nový predseda Ústavného súdu Českej republiky Josef Baxa. Spolu s ním pricestoval aj podpredseda Vojtěch Šimíček a v prvom bloku vystúpil s príspevkom, v ktorom sa venoval právu na zhromažďovanie.

Pohľad Európskeho súdu pre ľudské práva na aktuálne výzvy pri ochrane slobody prejavu priniesla v druhom bloku vo svojom príspevku Miroslava Bálintová, ktorá pôsobí ako zástupkyňa slovenskej vlády pred týmto súdom. Viaceré príspevky boli zamerané na slobodu prejavu, či už z hľadiska jej ochrany alebo obmedzenia, čo je v kontexte témy konferencie pochopiteľné, pretože sloboda prejavu je východiskom pre politické práva.

Pozvanie na konferenciu prijal aj generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka, verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský, predseda Najvyššieho správneho súdu Pavol Naď, podpredsedníčka Najvyššieho súdu Andrea Moravčíková a podpredseda Marián Trenčan, ako aj predseda Slovenskej advokátskej komory Martin Puchala. Okrem dekana Právnickej fakulty UPJŠ Miroslava Štrkolca sa konferencie zúčastnili aj dekani ďalších právnických fakúlt, riaditeľ Justičnej akadémie, predsedovia krajských súdov, a ďalší predstavitelia akademickej obce a právnici z praxe. V radoch poslucháčov boli aj sudcovia ústavného súdu a ich súdni poradcovia.

Fotogaléria

Dokumenty

Program (PDF, 522 Kb)

 

Dátum vytvorenia: 1.12.2023 Dátum aktualizácie: 4.12.2023