Medzinárodná vedecká konferencia

„Súdna a iná právna ochrana politických práv

 – XII. ústavné dni“

Košice 20. septembra 2023

 

PROGRAM

 

8:30 – 9:00

registrácia

9:00 – 9:05

otvorenie konferencie

Martina Ferencová, hovorkyňa Ústavného súdu Slovenskej republiky

9:05 – 10:30

I. blok

(Moderátor: Peter Molnár, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 • Pozdravný príhovor

Ivan Fiačan, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky

 • Pozdravný príhovor

Josef Baxa, preseda Ústavného súdu Českej republiky

 • Vzťah vnútroštátneho práva a práva Európskej únie

Maciej Szpunar, prvý generálny advokát, Súdny dvor Európske únie

 • Shromažďovací právo: na cestě od jeho ochrany k zabránění zneužití

Vojtěch Šimíček, podpredseda Ústavného súdu Českej republiky

 • Súdna a iná právna ochrana politických práv v Slovenskej republike (právna úprava, aplikačná prax, okruhy problémov)

Ladislav Orosz, Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Marián Giba, vedúci Katedry ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava 

 • Diskusia

 

 

 

10:30 – 11:00

prestávka

11:00 – 12:30

II. blok

(Moderátor: Libor Duľa, sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky)

 • Reakcie Európskeho súdu pre ľudské práva na aktuálne výzvy pri ochrane slobody prejavu

Miroslava Bálintová, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva

 • Hodnota právneho štátu pri posudzovaní politických práv v európskej regionálnej ochrane ľudských práv

Ján Svák, profesor, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 • Súdna ochrana občianskych a politických práv v post-krízových oblastiach

Ivan Halász, Univerzita pre verejnú službu v Budapešti - Fakulta verejnej správy, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 • Sloboda politického prejavu v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva

Radoslav Procházka, advokát, externý poradca Ústavného súdu Slovenskej republiky

 • Diskusia

12:30 - 13:45

prestávka na obed

 

 

 

13:45 – 15:00

III. blok

(Moderátor: Ladislav Orosz, Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach)

 • Status pozitivus politických práv a jejich další vymezování ústavními soudy

Karel Klíma, vedúci katedry PDVS, Metropolitní univerzita Praha

 • Záujmová samospráva a právo zúčastňovať sa na správe vecí verejných - súdna a iná právna ochrana

Martina Gajdošová, Katedra teórie práva a filozofie práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 • Sloboda prejavu a jej (ne)obmedzenia v kampani pred referendom

Marek Domin, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 • Účinky derivatívneho nálezu Ústavného súdu SR v konaní o súlade právnych predpisov

Tomáš Majerčák, Katedra ústavného práva a správneho práva, Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

 • Výzvy a limity súdnej ochrany práva na informácie v kontexte oznámení verejných funkcionárov

Vincent Bujňák, Katedra ústavného práva, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

 • Diskusia

15:00 – 16:00

čaša vína

 

 

Dátum vytvorenia: 7. 9. 2023
Dátum aktualizácie: 13. 9. 2023