A. Elektronické aukcie

Dátum vykonaniaPredmetÚspešný uchádzač
29. 12. 2010Kancelársky papierKRPA Slovakia spol. s r. o., Hrabové 299, 014 01 Bytča

Vypracované dňa: 31. 12. 2010

B. Uskutočnené verejné obstarávania

                                 (okrem zákazok s nízkymi hodnotami)

Dátum ukončeniaSprPredmetÚspešný uchádzačMetódaHodnota
v EUR
s DPH
18. 8. 2010323/2010Rekonštrukcia budovyInžinierske stavby a. s., Priemyselná 7, Košice
podlimitná2 404 360,82
26. 10. 2010570/2009Vypracovanie projektovej dokumentácieLYNX, s.r.o., Gavlovičova 9, Košicepodprahová68 972,40

Vypracované dňa: 31. 12. 2010

C. Zákazky s nízkymi hodnotami

Zákazky s nízkou hodnotou za rok 2011 sú zverejnené na pôvodnej webovej stránke

www.concourt.sk

Dátum vytvorenia: 10. 8. 2015
Dátum aktualizácie: 10. 8. 2015